Dimarts, 13 De Abril De 2021
C/ Frederic Ribó, 8 Peramola, 
Peramola - 25790
Telèfon: Tel. : 973.470.263 Fax: Fax: 973.470.797

L'Ajuntament de Peramola ha aprovat inicialment, en sessió plenària del dia 11 de juny de 2018 el Pla de Millora Urbana de l´àmbit de Can Boix, expedient núm. 16/2018, d´iniciativa privada, el qual se sotmet a informació pública pel termini d´un mes a comptar des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l´àmbit municipal, al Tauler d´Anuncis de la Corporació, així com a la pàgina web de l´Ajuntament, a l´efecte que es puguin presentar les al·legacions i / o reclamacions que es tinguin per convenients, podent consultar-se el mateix de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores al Servei de Secretaria intervenció de l´Ajuntament, Carrer Frederic Ribó, núm. 8 de Peramola.

DOCUMENTACIÓ:

MEMÒRIA PMU-CAN BOIX

EIIP-OMU-ÀMBIT CAN BOIX

PLÀNOLS-PMU-ÀMBIT CAN BOIX

DOCUMENT DE SÍNTESI PMU

DOCUMENT DE SÍNTESI ESTUDI D'IMPACTE

Trobareu tota la informació a la seu electrònica de l'Ajuntament, a l'apartat d'Urbanisme dins de Govern Obert i Transparència, o bé, fent click aquí.

... + info

Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web