Dijous, 24 De Setembre De 2020
C/ Frederic Ribó, 8 Peramola, 
Peramola - 25790
Telèfon: Tel. : 973.470.263 Fax: Fax: 973.470.797

L'Ajuntament de Peramola ha aprovat inicialment, en sessió plenària del dia 11 de juny de 2018, el Projecte de Modificació puntual del Pla dOrdenació Urbanística Municipal -POUM- de Peramola la qual afecta únicament el Catàleg de Masies i Cases Rurals i Inventari dAltres Edificacions en sòl no urbanitzable de dit instrument de planejament urbanístic (Exp. MODIF. POUM/1-2018), se sotmet a informació pública pel termini dun mes, a comptar d'ençà de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci al Butlletí de la Província de Lleida, al Diari SEGRE, al tauler dAnuncis daquest Ajuntament, i a la pàgina web de lAjuntament de Peramola, als efectes de poder examinar lexpedient i adduir els suggeriments, alternatives o al·legacions que es considerin oportuns.

La consulta de la documentació es pot realitzar a les oficines de lAjuntament de Peramola, al Carrer Frederic Ribó, núm. 8, de Peramola, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i de 15:00 a 17:00 hores, i a la plana web http://peramola.cat/.

Trobareu tota la informació a la seu electrònica de l'Ajuntament, a l'apartat d'Urbanisme dins de Govern Obert i Transparència, o bé, fent click aquí.

... + info

El Ple de la corporació, en la sessió ordinària de 30 de juliol de 2018, va aprovar inicialment, elProjecte de Modificació puntual del Pla dOrdenació Urbanística Municipal -POUM- de Peramola la qual afecta únicament el Catàleg de Masies i Cases Rurals i Inventari dAltres Edificacions en sòl no urbanitzable de dit instrument de planejament urbanístic, ja que es vol incloure a l´Inventari d´Altres Edificacions en sòl no urbanitzable, el qual només és a títol informatiu, els elements de El Mangel i Cal Bonjosep.

S'ha publicat en el BOP 155 de data 09/08/2018. Podeu accedir-hi clicant l'enllaç.

S'ha publicat en el DOGC 7685 de data 14/08/2018. Podeu accedir-hi clicant l'enllaç ... + info

Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web