Dimarts, 13 De Abril De 2021
C/ Frederic Ribó, 8 Peramola, 
Peramola - 25790
Telèfon: Tel. : 973.470.263 Fax: Fax: 973.470.797

L'Ajuntament de Peramola ha aprovat inicialment, en sessió plenària del dia 5 d'octubre de 2020, la Modificació puntual núm. 3 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal -POUM- de Peramola  (Exp. MODIF. POUM/1-2020), se sotmet a informació pública pel termini d'un mes, a comptar d'ençà de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí de la Província de Lleida, al Diari SEGRE, al tauler d'Anuncis d'aquest Ajuntament, i a la WEB municipal, als efectes de poder examinar l'expedient i adduir els suggeriments, alternatives o al·legacions que es considerin oportuns.

La consulta de la documentació es pot realitzar a les oficines de lAjuntament de Peramola, al Carrer Frederic Ribó, núm. 8, de Peramola, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i de 15:00 a 17:00 hores, i a la plana web http://peramola.cat/

També trobareu tota la informació a la seu electrònica de l'Ajuntament, a l'apartat d'Urbanisme dins de Govern Obert i Transparència, o bé, fent click aquí.

Anunci a l'e-TAULER

Anunci al BOP

Anunci al DOGC

Anunci al Diari Segre de data 13/11/2020

 

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA ACABA EL DIA 21/12/2020 (inclòs)

... + info

Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web